LEGATER TIL PENSIONEREDE MALERE OG DERES ENKER ELLER ENKEMÆND

Malernes Understøttelsesforening uddeler legatportioner til pensionerede mestre og svende, der har været medlem af foreningen i mere end 10 år – og til deres enker eller enkemænd.

Du kan søge om et legatbeløb, hvis du –

  • Har svendebrev som maler
  • Er svagt stillet økonomisk
  • Har været beskæftiget som malersvend, konduktør eller malermester
  • Og har været medlem af Malernes Understøttelsesforening i mere end 10 år

Enhver maler med svendebrev og med beskæftigelse i malerfaget kan melde sig ind i Malernes Understøttelsesforening. Det koster 150,- kr. om året.

Malernes Understøttelsesforening blev stiftet helt tilbage i 1854. Men hvert år uddeler vi stadig tusindvis af kroner til malere, der har det svært økonomisk.

"Flemming meldte sig ind i Malernes Understøttelsesforening i 1992. Fra 2006, hvor han gik på pension og frem til sin død i 2007, blev han bevilget julelegatet. Efter Flemmings død, har jeg hvert år til jul, modtaget det årlige julelegat. Jeg er meget taknemlig for, at Flemmings omsorg for at støtte ældre kollegaer, i dag, er kommet mig til glæde.”
Lilli Olsen, Enke
Lilli Olsen, Enke
"At være medlem af Malernes Understøttelsesforening har altid været noget helt naturligt for både mestre og svende i vores virksomhed – også før min tid. Jeg synes, det er en fin og rigtig måde at dyrke det kollegiale fællesskab på. Og samtidig ved man, at der er et sted at hente støtte, hvis pengene bliver små."

Kim Almlev, Malermester
Kim Almlev, Malermester