Hvem er vi?

 

Malernes Understøttelsesforening har rod i den faglige, danske tradition for at understøtte trængende mestre og svende, herunder deres enker og enkemænd. Støtten har form af pengelegater og lignende. Foreningen blev stiftet den 19. april 1854. Frem til den 1. januar 1992 var dens navn Malernes Understøttelsesfond.

Foreningens kapital bygger på modtagne legater, pengegaver og arv. Kapitalen vedligeholdes blandt andet gennem medlemskontingenter.

Hvem kan blive medlem?

Er du malermester, konduktør eller malersvend med svendebrev eller lignende, kan du blive medlem.

Hvem kan få legat?

Har du været medlem af foreningen i mere end 10 år, er pensionist og har behov for økonomisk støtte, kan du søge legatet.

Du skal søge om at få legatet hvert år. Ansøgningsskemaet finde du her på hjemmesiden under “ansøg legat”. Ansøgningen skal være Bestyrelsen i hænde senest den 15. september i det år der søges. Den skal sendes til: Malernes Understøttelsesforening, c/o Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV, eller til foreningens mail som er: malernes.u.f@gmail.com

Din efterladte ægtefælle vil fortsat kunne søge og få legatet.

Hvis du grundet svagelighed, ulykke eller lignende har behov for økonomisk støtte, kan bestyrelsen i specielle tilfælde dispensere for de 10 års medlemskab.